EAS – Euroopa Regionaalarengu Fond – Betoontoodete toomise arendamine

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalneProjekt “Betoontoodete tootmise arendamine”.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

Projekti eesmärgiks on uute betoontoodete juurutamine ja tootmise laiendamine. Nimetatud toodetest osa on uuenduslikud ja nende kaitsmiseks on saadud Patendiametist tööstusdisainilahenduse tunnistused. Uute toodete tootmisse võtmiseks on vaja hankida täiendavat põhivara. Nimetatud vara hangitakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse starditoetuse kaasabil. Toetuse kogusumma on 15000.- EUR. Projekti tulemusena laieneb  toodangu nimistu ning suureneb tootmismaht, samuti suureneb eksporditava toodangu maht.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.